Српски националисти

Србија у три четири слике

Навијачи Лименка Политичари Тужилац

Закон о спречавању насиља и недоличног понашања на спортскимприредбама

Члан 1: Овим законом утврђују се мере за спречавање насиља и недоличног понашања на спортским приредбама, као и обавезе организатора и овлашћења надлежних органа у спровођењу тих мера.

Члан 2, став 3: Време одржавања спортске приредбе, у смислу овог закона, је временски интервал од једног часа пре почетка спортске приредбе до једног часа након њеног завршетка, односно, кад се одржавају спортске приредбе повећаног ризика, временски интервал од 120 минута пре почетка спортске приредбе до 90 минута након њеног завршетка.

Члан 4: Под насиљем и недоличним понашањем на спортским приредбама, у смислу овог закона, сматра се нарочито (9) уношење у спортски објекат и употреба алкохола или других опојних средстава.

Члан 18: Забрањена је продаја и конзумирање алкохолних пића у спортском објекту и на удаљености до 1 километра од њега у Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду, а у осталим местима до 300 метара, за време одржавања спортске приредбе и три часа пре и после њеног завршетка.

Члан 23: Казном затвора до шездесет дана или новчаном казном од 30.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако (5) за време одржавања спортске приредбе уноси у спортски објекат или употребљава алкохол или опојна средства (члан 4. тачка 9) овог закона); (7а) конзумира алкохолна пића супротно забрани (члан 18. овог закона).

13. октобра 2009. | Ненад Вукићевић @ 17.07 | 2 Comments | Вести

2 Comments »

Sve je jasno ko dan. Tadica u zatvor!

#1 | 14. октобра 2009. | uros

А хоће ли неко поднети и пријаву против Тадића, министарке Марковић и екипе, или ће све остати само на причи?

#2 | 15. октобра 2009. | Dragan

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Билтен

Пријавите се за наш билтен да бисте добијали обавештења о новостима на овом сајту.

На вези…

10 гостију прегледа сајт